KS. JAN  MINZONI


- Kapłan
- Kapelan wojskowy
- Pasterz
- Męczeństwo
- Testament
- Parafie bliźniacze
- Aktualności
- Bibliografia
- Fotografie
 

PARAFIA ARGENTA


- Informacje duszpast.
- Historia
- Patron (Św. Mikołaj)
- Kościoły Argenty
- Hotel Pineta
- Kontakt

SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ Z CELLETTA


- Historia
- Informacje duszpast.
- Dom Pielgrzyma
- Feste e celebrazioni
- Spotkania Młodych

Sito realizzato da
Matteo Martinazzi
matteomarti@libero.it


Sanktuarium "Celletta"

Przy drodze krajowej nr. 16 prowadzącej z Ferrary do Rawenny, w pobliżu starożytnego miasteczka Argenta z jednej strony oraz wałów rzeki Reno z drugiej pojawia się nagle Sanktuarium „Celletta” - wspaniała i harmonijna w swoich klasycystycznych liniach architektonicznych budowla, na planie koła, która swoim krztałtem dominuje nad zielonym otoczeniem pól.

Sanktuarium kochane i podziwiane od zawsze przez mieszkańców Argenty zawdzięcza swoją nazwę pierwszej kapliczce (cella = cela, pokój; stąd celletta - celka, kapliczka ) w której znajdował się wizerunek Matki Bożej z Dzieciątkiem.

Ks. Francesco Leopoldo Bertoldi
, z Argenty, w swojej historii Matki Bożej z Celletta wspomina takie oto wydarzenie: niejaki Gianpaolo z rodziny Fanti, zwany Dainese, mieszkaniec San Biagio, wracając wraz ze swoją żoną do domu, w czasie wielkiej burzy, zjechał nagle konną bryczką do rzeki.
Widząc niebezpieczeństwo śmierci, obydwoje zaczęli wzywać pomocy Matki Najświętszej obiecując, że wybudują kaplicę na jej cześć.

Uratowani od śmierci spełnili swoją obietnicę i kaplica od razu została przez lud nazwana „Celletta”.
W 1580 r. władze Argenty postanowiły poszerzyć kaplicę widząc wielkie rzeszy wiernych które tam przybywały, zaś malarzowi Francesco Balestri’emu powierzono odnowę obrazu Matki Bożej szczególnie jej oblicza oszpeconego wcześniej przez huliganów. Przy tej okazji domalowano na obrazie postaci patronów Argenty: św. Jakuba i św. Mikołaja.
W 1605 r. inny malarz z Argenty, Nicolņ Balestri, domalował dwa anioły unoszące nad głową Matki Bożej królewską koronę.

5 czerwca 1606 r. Matka Boża objawiła się Zygmuncie Conti, żonie Wawrzyńca Valdagni. Ukazanie się Pani z nieba spowodowało jeszcze większy napływ pielgrzymów urzeczonych także obietnicą jaką zostawiła Maryja: „Powiedz to wszystkim, że kto będzie pościć przez trzy soboty prosząc o łaskę, otrzyma ją jeśli będzie jej godny.

W 1919 r. było już ok. 150.000 dziękczynnych votów złotych i srebrnych. Sanktuarium stawało się coraz bardziej słynne i 21 listopada 1606 r. przybywa tam jako pielgrzym Kardynal Aldebrandini a w 1607 r. Arcybiskup Ravenny mianuje Ks. Jana Chrzciciela Beccari kapelanem Celletty by sprawał tam  Eucharystię dla wiernych wypełniających po brzegi małą świątynię.

W konsekwencji władze Argenty decydują wzniesienie nowej, godniejszej świątyni z ofiar ludu Argenty i licznych wiernych którzy przybywali tam ze wszystkich stron. 
Dzieło to powierzono architektowi Marco Nicolņ Balestri’emu i 13 lutego 1607 r. rozpoczęto już budowę. Po śmierci Balestriego jego rolę przejmuje architekt Gianbattista Aleotti, również mieszkaniec Argenty, który finalizuje budowę świątyni.

foto fine '800

Pobożność ludu wzrosła szczególnie po trzęsieniu ziemi, które 16 marca tegoż samego roku zniszczyło Argentę i pobliskie miejscowości: San Biagio, Boccaleone i Bando.
Jego epicentrum było blisko Celletty, jednak Sanktuarium pozostało nienaruszone.

lapide marmorea sec. XVII

Mimo wielu ruin i zniszczonych murów, wież i budynków mieszkalnych, ofiar w ludziach prawie nie było. Dlatego to mieszkańcy Argenty wraz z władzami miasta, tak cywilnymi jak i kościelnymi, udali się w procesji do Sanktuarium by podziękować uroczyście Matce Najświętszej i Św. Józefowi za uratowanie życia oraz by uczynić ślub, że będą to czynić co roku tego samego dnia, jak to potwierdza tablica marmurowa z 12 maja 1669 r. zachowana do dzisiaj na ścianie po lewej stronie przy wejściu do świątyni.
7 maja tegoż samego roku Ks. Prałat Cocacio, delegat biskupa diecezji uroczyście konsekrował nową świątynię. 
7 października, w atmosferze wielkiego święta i przy licznym udziale wiernych oblicze Matki Bożej zostało przeniesione wraz z murem ze starej celletty do nowej świątyni. 
Tą też datę wybrano jako coroczne święto Matki Bożej z Celletta w którym czci się Maryję Królową Różańca świętego.

Dane artystyczne. W Pinakotece miejskiej w Argencie, która znajduje się w starożytnym kościele św. Dominika, przechowywane są niektóre dzieła sztuki malarskiej pochodzące z Celletty. Wśród nich  godny wspomnienia jest XV-wieczny obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem ze świętymi: Łazarzem i Hiobem (1513r.), przypisywany autorstwu Benvenuto Tisi, zwanego Garofalo, który to obraz znajdował się w ołtarzu św. Łazarza. 
Późniejszym jest „Trzęsienie ziemi w Argencie”, obraz namalowany przez Camillo Ricci, ucznia Scarsella po słynnej obietnicy uczynionej wobec Matki Bożej w 1624r. Inny obraz o mniejszych rozmiarach z 1600 r., przedstawiający Chrystusa w ogrodzie został podarowany przez prawnika Bondini'ego.

olio su tela sec. XVII C. Ricci

„Ucieczka do Egiptu” to dzieło które do dziś możemy podziwiać w Sanktuarium, w pierwszej kaplicy na lewo od ołtarza. Jest to XVIII-o wieczna kopia obrazu, której oryginał o mniejszych rozmiarach znajduje się w Pinakotece miejskiej w Argencie. Autorem kopii jest malarz z Ferrary - Fei. Obraz „Ucieczka do Egiptu” jako wotum po trzęsieniu ziemi, został zamówiony u francuskiego malarza Dulauvier’a, ucznia Guido Reni (nawiasem mówiąc kosztował zbyt dużo) i umieszczony w 1635 r. w kaplicy poświęconej od najdawniejszych czasów św. Józefowi.

Fuga in egitto del Fei

Nie ma już dziś śladów po freskach wykonanych na sklepieniu świątyni przez malarza bolońskiego Sante Nucci w 1870 r. jak również z dzwonnicy zburzonej 12 kwietnia 1945 r. w czasie bombardowania po którym pozostał tylko ołtarz Matki Bożej.
W obecnym budynku Sanktuarium, odnowionym po wojnie, stare dzieła sztuki zostały zamienione nowymi rzeźbami z drewna z Ortisei, wśród nich duży drewniany krzyż, bardzo czczony przez wiernych.

 

„Panie spraw
bym był godnym kapłanem
nie tylko przy ołtarzu
ale i w życiu i w ofierze z siebie
zawsze”

Ks. Minzoni

 

Na wieczną pamiątkę

Aleotti, jak wspomina tablica marmurowa na posadzce przy wejściu do świątyni, został pochowany w Celletta w 1878 r. Również Marco Nicolņ Balestri, którego ciało zostało przeniesione z cmentarza do sanktuarium w 300-tną rocznicę konsekracji świątyni (1924 r.)
Inną ważną postacią w Argencie był Monsignor Giovanni Mesini (1879 - 1969). Jego życie i działalność nacechowane były szczególnym zamiłowaniem do Dantego, którego uhonorował uroczystymi obchodami 100 – lecia po jego śmierci, w 1921 r. licznymi publikacjami i recytacją jego dzieł.

Jemu należy zawdzięczać troskę o odbudowę Sanktuarium po zniszczeniach wojennych. Jego ciało spoczywa dziś w kaplicy w prawej nawie Celletty, jest tam również kamienna tablica wspominająca jego postać.

Godnym wspomnienia i podziwu jest obecność w Celletta i gorliwe apostolstwo jej długotrwałego Rektora (ponad 40 lat) Ks. Gino Flori (zm. 6.01.2003), którego obecność tutaj była czymś wyjątkowym dla wiernych i wszystkich mieszkańców Argenty.

 

Parrocchia Argenta
Via Don Minzoni 20, 44011 Argenta (FE) tel. 0532804092  fax 0532310322
email: parrocchiargenta@libero.it